Tủ sách “Nhập môn Triết học Chính trị” bàn về các chủ đề cơ bản trong lĩnh vực Triết học chính trị như cá nhân, nhà nước và các quyền, do nhóm Tinh Thần Khai Minh sưu tầm, biên tập và chuyển ngữ từ các bài viết của các học giả trong và ngoài nước. Chúng tôi rất cám ơn Luật Khoa Tạp chí đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho chúng tôi phát triển Tủ sách này. Chúng tôi cũng tỏ lòng biết ơn đến các học giả đã dày công viết nên những bài viết chất lượng, bổ ích.

Xem Tủ sách “Dân chủ và Pháp quyền”

kmnmthctbiasachquyen9 kmnmthctbiasachquyen8 kmnmthctbiasachquyen6 kmnmthctbiasachquyen4 kmnmthctbiasachquyen3
Trang 1 | 11