Tủ sách “Dân chủ và Pháp quyền” bàn về các chủ đề cơ bản trong lĩnh vực Dân chủ, Thể chế và Pháp quyền, do nhóm Tinh Thần Khai Minh sưu tầm, biên tập và chuyển ngữ từ các bài viết của các học giả trong và ngoài nước. Chúng tôi rất cám ơn Luật Khoa Tạp chí đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho chúng tôi phát triển Tủ sách này. Chúng tôi cũng tỏ lòng biết ơn đến các học giả đã dày công viết nên những bài viết chất lượng, bổ ích.

Xem Tủ sách “Nhập môn Triết học chính trị”

kmdcvpqbiasachquyen6 kmdcvpqbiasachquyen5 kmdcvpqbiasachquyen4 kmdcvpqbiasachquyen3 kmdcvpqbiasachquyen2 kmdcvpqbiasachquyen1
Trang 1 | 11