[Tủ NMTHCT] Quyển 6 – Lịch sử Triết học Chính trị

Tải về tại đây:

Thông số sáchGiới thiệuMục lục

Tên sách: Lịch sử Triết học Chính trị

Biên soạn: Minh Anh & Vi Yên [Nhóm Tinh Thần Khai Minh]

Tủ sách: Nhập môn Triết học Chính trị, Quyển 6

Số trang: 591 trang, 01/10/2016.

Hướng dẫn trích nguồn: Minh Anh & Vi Yên, Ebook “Lịch sử Triết học Chính trị”, Tủ sách Nhập môn Triết học Chính trị, Nhóm Tinh Thần Khai Minh, 2016.

Quyển “Lịch sử Triết học Chính trị” là tập hợp các bài viết nhập môn dành cho những ai mới tìm hiểu về Triết học chính trị. Trong tài liệu này, chúng tôi trình bày tư tưởng của các triết gia chính trị lớn theo dòng lịch sử, từ cổ đại cho đến hiện đại. Mỗi triết gia đưa ra một lý thuyết riêng của mình về các chủ đề quan trọng trong triết học chính trị như công bằng, tự do và mô hình tổ chức nhà nước.

Lời nói đầu…………………………………………………………………….. 4

Triết học chính trị…………………………………………………………… 5

Plato…………………………………………………………………………….. 68

Lý thuyết của Aristotle về nhà nước tốt nhất khả hữu……….. 128

Mệnh lệnh mới của Machiavelli………………………………………….. 152

Lý thuyết của Thomas Hobbes về nhà nước duy lý……………… 163

Lý thuyết của John Locke về nhà nước đạo đức…………………… 194

Montesquieu và thuyết phân quyền…………………………………. 221

Rousseau và khế ước xã hội……………………………………………….. 251

Voltaire: sự xán lạn của nước Pháp………………………………………. 268

Tư tưởng chính trị xã hội của John Stuart Mill………………………. 314

Hegel và tư tưởng quốc gia cực đoan……………………………………. 356

Alexis de Tocqueville và sự trầm tư về nền dân trị………………. 377

Tư tưởng triết học của Hayek…………………………………………….. 429

Triết học chính trị của Karl Popper……………………………………… 446

John Rawls: chỉ có công lý khi có tự do……………………………….. 489

Tư tưởng chính trị của Robert Nozick…………………………………. 550

 

kmnmthctbiasachquyen6