Slideshow “Bàn về Tự do lựa chọn”

Tải Slideshow “Bàn về Tự do lựa chọn” tại đây:

 

Tự do là hai từ khá quen thuộc với chúng ta, vì nó được sử dụng rộng rãi trong đời sống khi nói đến cá nhân, tập thể, quốc gia. Tuy nhiên khi đi sâu vào tìm hiểu khái niệm Tự do, thì chúng ta mới nhận ra khái niệm Tự do có một lịch sử rất phức tạp, và được sử dụng cho rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Theo Berlin trong tác phẩm “Bốn tiểu luận về tự do”, thì trong lịch sử khái niệm Tự do được sử dụng với hơn hai trăm nghĩa khác nhau. Phức tạp là vậy, song Tự do lại là một khái niệm cực kì quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất trong tư tưởng chính trị, nên việc tìm hiểu nó có một ý nghĩa to lớn đối với chúng ta. Chúng ta thấy rằng, tất cả mọi người, từ cánh tả đến cánh hữu đều tự xưng là những người bảo vệ sự tự do của con người, song trong thực tế sự bảo vệ đó lại dẫn những hệ quả khác nhau, đôi khi rất thảm khốc như hệ quả của việc “buộc phải tự do”.

 

Bản xem trước:

slide2
slide3
slide4
slide5