Slideshow “Chủ nghĩa Tự do”

Tải Slideshow Chủ nghĩa Tự do” tại đây:

 

Chủ nghĩa tự do là một hệ tư tưởng chính trị ra đời vào thế kỉ XVIII, trong đó bảo vệ sự tự do cá nhân, thị trường tự do, và sự cai trị theo pháp luật. Trong lịch sử phát triển, chủ nghĩa tự do có nhiều phiên bản khác nhau, mà nổi bật là chủ nghĩa tự do cổ điển vốn chú trọng bảo vệ sự tự do tiêu cực; và chủ nghĩa tự do hiện đại chú trọng bảo vệ sự tự do tích cực.

Chủ nghĩa tự do cổ điển ra đời vào thế kỉ XVIII, phát triển lớn mạnh đến cuối thế kỉ XIX thì thoái lùi; cùng lúc này ra đời một dạng chủ nghĩa tự do mới, đó chính là chủ nghĩa tự do hiện đại. Do bảo vệ sự tự do tích cực nên chủ nghĩa tự do hiện đại cho phép nhà nước can thiệp sâu rộng vào trong đời sống nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội, cũng như tiến hành tái phân phối tài sản,… Điều này dấy lên một mối lo ngại, đó là quyền lực của nhà nước trở nên quá lớn, và trở thành mối đe dọa cho chính tự do và vô số các vấn đề khác. Đứng trước viễn cảnh này, một số học giả đã kêu gọi sự trở lại với chủ nghĩa tự do cổ điển, mà nổi bật là trường phái Áo, và tác phẩm Chủ nghĩa tự do truyền thống là một trong các nỗ lực đó.

 

Bản xem trước:

slide2
slide3
slide4
slide5