Slideshow “Tìm hiểu 3 mô hình chính trị Anh – Pháp – Mỹ”

Tải Slideshow “Tìm hiểu 3 mô hình chính trị Anh – Pháp – Mỹ” tại đây:

 

Đối với một quốc gia, mô hình chính trị đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến sự thịnh vượng của quốc gia đó. Hiện nay, trong hệ thống các nước dân chủ tự do có ba mô hình chính: Cộng hòa tổng thống (điển hình là ở Mỹ), Dân chủ nghị viện (điển hình là ở Anh), và Cộng hòa bán tổng thống (điển hình là ở Pháp). Đây là các kiểu tổ chức chính trị mẫu để các quốc gia khác có thể học tập, và thực tế được sử dụng rộng rãi và mang lại thành công lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

 

Bản xem trước:

slide2
slide3
slide4
slide5