[Tủ DCVPQ] Quyển 6 – Bất tuân Dân sự

Tải về tại đây:

Thông số sáchGiới thiệuMục lục

Tên sách: Bất tuân Dân sự

Biên soạn: Minh Anh & Vi Yên [Nhóm Tinh Thần Khai Minh]

Tủ sách: Dân chủ và Pháp quyền, Quyển 6

Số trang: 351 trang, 01/12/2016

Hướng dẫn trích nguồn: Minh Anh & Vi Yên, Ebook “Bất tuân Dân sự”, Tủ sách Dân chủ và Pháp quyền, Nhóm Tinh Thần Khai Minh, 2016.

Quyển “Bất tuân dân sự” làm rõ khái niệm bất tuân dân sự và trình bày tổng quan các phương pháp đấu tranh bất bạo động. Quyển sách cũng giới thiệu những nhà hoạt động lớn đã áp dụng thành công các phương pháp này trong thực tiễn tại nhiều quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, My-an-ma,…

Lời nói đầu……………………………………………………………………….. 3

Bất tuân dân sự…………………………………………………………………… 4

Bất tuân dân sự – vũ khí có sức công phá mạnh nhất………………….. 46

Gandhi và tư tưởng bất bạo động…………………………………………….. 55

Dân sự bất phục tùng và bất hợp tác……………………………………….. 119

Martin Luther King: sức mạnh của bất bạo động……………………….. 155

Martin Luther King: công cuộc tìm kiếm công lý và hòa bình……………………………….. 166

Làm sao học sự phản kháng bất bạo động như Martin Luther King?………………………..205

Nobel Hòa Bình 1991………………………………………………………….. 219

Tự do khỏi nỗi khiếp sợ……………………………………………………….. 238

Giải Nobel Hoà Bình 1989……………………………………………………. 251

Bài giảng tại lễ trao giải Nobel, ngày 11 tháng mười một, 1989…….. 266

Phỏng vấn Gene Sharp – học giả hàng đầu về đấu tranh bất bạo động……………………289

Thay đổi chế độ bằng cách thay đổi xã hội………………………………… 304

Chúng tôi đã hạ bệ nhà độc tài ra sao………………………………………. 326

Những bài học quý giá từ cuộc cách mạng của tuổi trẻ Serbia……………………….. 338

 

kmdcvpqbiasachquyen6