[Tủ DCVPQ] Quyển 1 – Luật, Hiến Pháp, và Pháp quyền

Tải về tại đây:

Thông số sáchGiới thiệuMục lục

Tên sách: Luật, Hiến Pháp, và Pháp quyền

Biên soạn: Minh Anh & Vi Yên [Nhóm Tinh Thần Khai Minh]

Tủ sách: Dân chủ và Pháp quyền, Quyển 1

Số trang: 615 trang, 01/08/2016

Hướng dẫn trích nguồn: Minh Anh & Vi Yên, Ebook “Luật, Hiến Pháp, và Pháp quyền”, Tủ sách Dân chủ và Pháp quyền, Nhóm Tinh Thần Khai Minh, 2016.

Quyển “Luật, Hiến pháp và Pháp quyền” là tập hợp các bài nghiên cứu trình bày những kiến thức tổng quan về luật, hiến pháp và pháp quyền, cũng như về thực tiễn áp dụng trong quá trình xây dựng hệ thống pháp luật tại một số nước trên thế giới như Đức, Anh, Pháp, Mỹ.

Lời nói đầu…………………………………………………………………………. 4

Luật pháp là gì?……………………………………………………………………. 5

Pháp trị là gì?………………………………………………………………………. 28

Hiến pháp trị là gì?……………………………………………………………….. 47

Hiến pháp là gì ?………………………………………………………………….. 75

Nhà nước pháp quyền……………………………………………………………. 91

Các hình thức nhà nước pháp trị……………………………………………… 110

Chủ nghĩa hợp hiến………………………………………………………………. 124

Dẫn nhập ngắn gọn về pháp quyền…………………………………………… 151

Pháp quyền và hiến pháp………………………………………………………… 179

Tầm quan trọng của hiến pháp dân chủ…………………………………….. 191

Các khái niệm dân chủ, pháp quyền, cộng hoà và xã hội……………….. 198

Pháp quyền dưới góc nhìn từ chính sách phát triển……………………… 212

Tinh thần thượng tôn luật pháp………………………………………………. 223

Khái niệm về thẩm quyền lập hiến của toàn dân………………………….. 250

Tìm hiểu về khái niệm nhà nước pháp quyền tại Đức…………………… 274

Lịch sử lập hiến và hiến pháp cộng hòa Pháp……………………………… 297

Tìm hiểu về khái niệm nhà nước pháp quyền tại Pháp………………….. 327

Tìm hiểu về khái niệm “Rule of Law” của nước Anh……………………. 352

Tìm hiểu về khái niệm “Rule of Law” tại Hoa Kỳ………………………… 287

Hiến pháp Liên Bang Nga……………………………………………………… 428

Ảnh hưởng của giá trị phương Tây đối với hiến pháp Nhật Bản………. 461

Vai trò của toà bảo hiến trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền tại các nước Đông Âu……………………… 473

Tại sao các nước đang phát triển tỏ ra đề kháng trước pháp quyền?……………………………….. 498

Các nước đang phát triển có nên du nhập thể chế pháp quyền của phương Tây không? …………………………. 559

Hiến pháp cộng hoà: Lý thuyết của Immanuel Kant và thực tế tại Việt Nam…………………………. 582

 

kmdcvpqbiasachquyen1