Chuỗi Hội thảo “Triết học Chính trị” diễn ra trong giai đoạn 2014 – 2016, do nhóm Tinh Thần Khai Minh và NXB Tri Thức tổ chức, gồm 9 hội thảo giới thiệu các quyển sách và các dòng tư tưởng triết học chính trị kinh điển.

Xem loạt Slide dùng trong các hội thảo

poster2 0-poster poster2 1 0-poster3 0-book1 111 ban-ve-tu-do4 8589899396_9e3a2fc9b3_b
Trang 1 | 11