Trong dự án “Chuyển ngữ Tạp chí Dân Chủ”, nhóm Tinh Thần Khai Minh chuyển ngữ các bài báo thuộc Tạp chí Dân Chủ (Journal of Democracy), tập trung vào thực tiễn nền dân chủ và tiến trình dân chủ hóa tại các quốc gia có nền chính trị hoặc nền kinh tế, văn hóa tương đồng với Việt Nam (như Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, và các nước châu Mỹ Latin).
Tất cả các bài tạp chí (bản tiếng Anh) đều đã được cấp phép bản quyền từ “Journal of Democracy”. Cách trích nguồn cụ thể được hướng dẫn trong từng bài đăng tại thư mục này.
Độc giả có nhu cầu sử dụng bản word để đăng tải trên các kênh khác, vui lòng liên hệ tinhthankhaiminh@gmail.com

Xem trang Journal of Democracy

3 article-doc-c58u-6W7Wg3BU3HSK2-351_634x599 Democracy-Puzzle icon 2013-Malaysia-Election-Slip 4b161288-eb3c-45a9-9a52-ccc93c088328 Indonesia-2014-Presidential-Election-Map
Trang 1 | 6123456